Phương thức thanh toánKhách sạn chấp nhận thẻ thanh toán quốc tế (Visa, Master, JCB ...), tiền mặt, chuyển khoản ngân hàng, thẻ tín dụng công ty, thẻ tín dụng cá nhân.

Nếu bạn cần bất kỳ sự trợ giúp nào về thanh toán, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo số (9:30) 2113 555 888 hoặc email: info@vinhphuc.dicstar.vn