Điều kiện & điều khoảnNhận phòng / trả phòng:
- Nhận phòng: từ 14:00
- Trả phòng: 12:00
- Nhận phòng sớm: tùy vào tình trạng sẵn có tại thời điểm nhận phòng.

Kiểm tra muộn:
- Tùy thuộc vào tình trạng sẵn có tại thời điểm trả phòng
- Từ 15:00 đến 17:00, 50% tiền phòng
- Sau 5:00 chiều, phí phòng 100% sẽ được áp dụng

Chính sách cho trẻ em:
- Trẻ em dưới 6 tuổi chia sẻ giường với bố mẹ miễn phí.
- Trẻ em dưới 10 tuổi ngủ chung giường với bố mẹ được tính 50% chi phí bữa sáng.