Vị trí & chỉ đườngDIC STAR HOTELS & RESORTS VĨNH PHÚC
Add: Khu đô thị Nam Vĩnh Yên – phường Khai Quang – thành phố Vĩnh Yên – Tỉnh Vĩnh Phúc
Tel: (84) 2113.555.888
Email: info@vinhphuc.dicstar.vn